Jedna karta to za mało? Złóż wniosek o kartę dodatkową

Jedna-karta-to-za-mało?-Złóż-wniosek-o-kartę-dodatkową

Jeśli chcemy, by współmałżonek czy dzieci korzystały z naszej karty płatniczej, możemy postarać się o dodatkową kartę do konta osobistego. Na jakich zasadach funkcjonuje taka karta debetowa?

Użytkowanie kart płatniczych staje się coraz bardziej powszechne, co wynika przede wszystkim z wygody korzystania z płatności bezgotówkowych. Karty płatnicze wydawane są do rachunków osobistych i wszystkie transakcje realizowane za pomocą karty płatniczej obciążają ROR. Oprócz podstawowej karty płatniczej wydanej do rachunku osobistego właściciel konta może również wnioskować o wydanie karty dodatkowej. Karty płatnicze wydawane dodatkowo do rachunku osobistego pozwalają na korzystanie z płatności kartą innym użytkownikom, jak dzieci, rodzice czy współmałżonek. Wszystkie transakcje realizowane za pomocą dodatkowej karty płatniczej również obciążają rachunek osobisty, a jednocześnie to posiadacz rachunku odpowiada za transakcje dokonywana taką kartą przez użytkownika. Z tego powodu decyzja o wystąpienie o dodatkową kartę płatniczą powinna być rozważna.

Kto może uzyskać dodatkową kartę?

Karty dodatkowe w przypadku osób fizycznych mogą być wydawane zazwyczaj tylko na rzecz członków najbliższej rodziny, jak rodzice, dzieci, współmałżonek lub innych osób, z którymi nie łącza posiadacza więzi rodzinnie. Wniosek o wydanie dodatkowej karty płatniczej można złożyć zarówno przy staraniu się o pierwszą kartę płatniczą do rachunku osobistego, jak też w późniejszym terminie. Większość wydawców kart umożliwia uzyskanie dodatkowej karty, ale zawsze warto sprawdzić przed zdecydowaniem się na użytkowanie karty płatniczej określonego wydawcy, czy dopuszcza on taką możliwość.

Co zapewnia dodatkowa karta płatnicza?

Dodatkowa karta płatnicza pozwala na realizowanie dokładnie takich samych transakcji jak karta podstawowa do rachunku bankowego. Za pomocą karty dodatkowej można realizować wypłaty z bankomatów, dokonywać płatności w sklepach i centrach usługowych, przeprowadzać transakcje bezgotówkowe. Wszystkie takie operacje obciążają rachunek osobisty posiadacza podstawowej karty płatniczej. Transakcje zaliczane są do konta głównego, a nie tworzą drugiego, oddzielnego i równoległego zadłużenia. Na karcie dodatkowej można wykonać podobne czynności jak przy karcie podstawowej, czyli ustalić dzienne limity transakcji oddzielnie dla transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych.

Czego nie gwarantuje dodatkowa karta płatnicza?

Karta dodatkowa do kotna osobistego nie daje możliwość wglądu do konta ani kontroli wydatków. Posiadacz takiej karty nie ma również wglądu do karty głównej. Nie jest możliwe ustalenie samodzielne PIN przez użytkownika karty dodatkowej bez zgody posiadacza rachunku ani limitów czy blokad na karcie.