Czy bank może zmienić oprocentowanie kredytu?

Czy-bank-może-zmienić-oprocentowanie-kredytu?

Najczęściej zabiegający o kredyty bankowe poszukują kredytów o jak najniższym oprocentowaniu. Częściowo mają rację, bowiem koszt kredytu w dużej mierze zależy od wysokości oprocentowania nominalnego. To jednak może zmieniać się nawet w trakcie spłacania rat.

Zmiany oprocentowania mogą oznaczać zarówno obniżenie rat kredytu, jak i ich podwyższenie. Dlatego zabiegając o kredyt bankowy, należy brać pod uwagę tak oferty stałych rat, jak i zmiennych. Jeżeli wybierzemy stałe oprocentowanie, możemy zaplanować w budżecie kwotę przeznaczoną na spłatę kredytu. Przy zmiennym oprocentowaniu jest już trudniej, bowiem oprocentowanie zmienia się wraz ze zmianą stóp procentowych, a to z kolei zależy od Rady Polityki Pieniężnej.

Zgodnie z prawem

Wysokość rat kredytów bankowych może ulec zmianie zgodnie z prawem, a warunki, na jakich zmienia się oprocentowanie kredytów bankowych, zapisane są w umowach kredytowych. Tymczasem mało kto czyta umowy i warunki kredytowania, częściej ludzie podpisują je w ciemno. Kiedy zmienia się oprocentowanie kredytów i rośnie rata, kredytobiorcy mają pretensje do banków, że te nie informowały ich o tym, na jakich zasadach działają podwyżki rat kredytów. Najprościej jest czytać umowy i wiedzieć, co się podpisuje. Wówczas nie będziemy zaskoczeni ani zmianą oprocentowania, ani wzrostem rat kredytowych.

Bank może w każdej chwili zmienić oprocentowanie

Nie należy się dziwić, jeżeli dostaniemy decyzję banku o podwyższeniu oprocentowania, bowiem bank może to zrobić w każdej chwili, ale nie dowolnie. Takie zmiany powinny się opierać na zwyżkach WIBOR, LIBOR czy EURIBOR, które są stopą bazową dla kredytów w PLN w Polsce. Trzeba wiedzieć, że wpływ na wysokość WIBOR mają stopy procentowe, którymi zarządza NBP, a konkretnie Rada Polityki Pieniężnej. Kredytobiorcy powinni jednak wiedzieć, że każda zmiana w czasie trwania umowy musi być przeprowadzona zgodnie z prawem oraz warunkami umowy kredytowej.

Może jednak oprocentowanie stałe?

Wiele osób ubiegających się o kredyty bankowe wybiera oprocentowanie stałe, czyli takie, które nie zmienia się przez cały okres trwania umowy kredytowej – niezależnie od poziomu WIBOR, LIBOR czy EURIBOR. Wtedy kredytobiorca spłaca stałe raty, zgodnie z harmonogramem spłat. Decyzję należy podjąć przed podpisaniem umowy. Przede wszystkim trzeba dokładnie sprawdzić ofertę, aby później nie być zaskoczonym jej zapisami. Banki mają do wyboru raty stałe lub zmienne. Tylko od decyzji kredytobiorcy zależy, jaki sposób spłaty kredytu wybierze.

Opłaty również się zmieniają

Trzeba pamiętać, że nie tylko oprocentowanie kredytu może się zmienić w trakcie okresu kredytowania. Zmienić się mogą także wszelkie opłaty, koszt ewentualnych upomnień, wydanie zaświadczeń itd. Wszystko zależy od tabeli opłat i prowizji, a te często się zmieniają. O tym również nie należy zapominać. Należy czytać umowy przed ich podpisaniem i nie podpisywać niczego w ciemno.

Gdy nie spłacasz kredytu…

Jeżeli rośnie oprocentowanie, a wraz z nim raty kredytu, kredytobiorca zaczyna mieć kłopoty ze spłatą. Powinien jak najszybciej skontaktować się z bankiem. Jest wiele możliwości na porozumienie się z bankiem, ale nie wolno udawać, że nic się nie stało. Jeżeli mimo monitów zalegamy ze spłatą kredytu, bank może wypowiedzieć umowę i nakazać spłatę zadłużenia wraz z kosztami windykacji zadłużenia. Dlatego lepiej porozumieć się z bankiem, który może przedłużyć okres kredytowania lub zawiesić spłatę kredytu na określony czas. Najgorszym wyjściem jest chowanie głowy w piasek i udawanie, że nic się nie dzieje.